מחירון

  • ניתן לחלק לתשלומים ברכישת כרטיסיות ארוכות טווח.

  • ניתן להקפיא כרטיסיה/מנוי שתוקפם 3 חודשים עד שבועיים, בהודעה מראש. כרטיסיה/מנוי שתוקפם חצי שנה ניתן להקפיא לחודש בהודעה מראש.

  • עלות שיעור בודד : 70 ש"ח

  • ביטול מנוי/כרטיסיה בהודעה של חודש מראש. בביטול מנוי ל-3 חודשים לאחר חודש או חודשיי יגבו דמי ביטול בסך 25 ש"ח עבור כל חודש שנוצל. בביטול מנוי לחצי שנה ולאחר שלושה חודשי - יגבו דמי מנוי בסך 40 ש"ח עבור כל חודש שנוצל. בביטול מנוי לחצי שנה לפני שחלפו 3 חודשים- יגבו דמי מנוי בסך 65 שח עבור כל חודש שנוצל.

גופאני - בית לתנועה בגבעתיים, דוד רמז 17.

טלפון : 054-3211301 כתובת מייל : ambodyou@gmail.com

  • Wix Facebook page

​© Copyright 2023 Pilates Studio. No animals were harmed in the making.