אירוע פתיחת השנה 14.11.14

צילום : חי אשכנזי

גופאני - בית לתנועה בגבעתיים, דוד רמז 17.

טלפון : 054-3211301 כתובת מייל : ambodyou@gmail.com

  • Wix Facebook page

​© Copyright 2023 Pilates Studio. No animals were harmed in the making.

L1003155.JPG