דמדומי התשע"ד


מוקדש לימים האלה, ימי הדמדומים של התשע"ד. עצירת הנשימה שלפני השאיפה הגדולה שהיא השנה החדשה

"לא בשאיפה כי אם במורד הנשיפה

בתחתיתה בהפוגה הקטנה הכמעט לא מורגשת שם

לפני תנופת החיים הממלאת שוב את הריאות ודוחקת כל ריק לצדדים ולא בשפיץ המחשבה לא כשהיא חדה מבריקה או מפתלת את עצמה

כי אם בדהותה כשהיא מתפוגגת אל הסתם הנבהה לפני שהוא מתכסה במחשבה אחרת

שם לשם אני שם לשם אני גם אם אתמיד בכישלוני לזכור שם לשם אני שם לשם אני גם אם אתמיד בכישלוני לזכור"

אגי משעול, "נשימה"


גופאני - בית לתנועה בגבעתיים, דוד רמז 17.

טלפון : 054-3211301 כתובת מייל : ambodyou@gmail.com

  • Wix Facebook page

​© Copyright 2023 Pilates Studio. No animals were harmed in the making.