top of page

זרעי בר

השנה - זרעי בר

השנה הכנתי למתרגלי/ות ומורי/ות הסטודיו, שקית קטנטונת עם האוצר הזה של זרעי פרחי בר. הזמן בכרמל היפה הביא אותי לחלום על גבעתיים מנוקדת פרחים צבעוניים, רכים וחזקים, המשמחים את הלב ומזכירים את יופיו וכוחותיו.

אלו זרעים מיוחדים, אשר נאספו אחד אחד בידיים חשופות על ידי אנשי "זרעים מציון" שבכרם מהר"ל. זהו פרויקט שאמון על שיקום צמחיית הבר בארץ והמשתלה שלהם היא מקום קסום ומכושף - פקעות בגדלים שונים, חלקן עצומות, של מיני צמחים שונים, שקי ענק של זרעים שנלקטו עם שחר, בסבלנות אין קץ. התחושה שם היא של פוטניאל עצום, עוצמתי, של רפואה מקודשת, עתיקה, רבת חסד ויופי, של שורשיות מלאת חוכמה.

פעולת השתילה, כמו שהתפייט ארד, אחד העובדים במשתלה, היא פעולה עם כוח אדיר, ונכון לשזור לתוכה את כוונותינו ותפילותינו, להיות אחד/ת עם הזרע ולאפשר לו להדהד בתוכנו את כוחות הנביטה וההתחדשות, את היותינו חלק בלתי נפרד מהמחזוריות המופלאה של הטבע, לשים בה את מבטחנו.

מאחלת לנו שנה של נביטת אהבה, רוך, ריפוי וחיות מליבנו, שנה של פתיחות וסקרנות כלפי כל מה שהיום שלנו, שהנשימה שלנו, מפגישים אותנו עימו. שנה של ריקוד יצירתי, חופשי, אמיץ, עם חומרי המציאות.

שנה טובה


Comments


פוסטים נבחרים ואירועים קרובים
פוסטים ואירועים נוספים
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram App Icon
bottom of page