top of page

"אז מה זה עושה?"


"אז מה זה עושה?" (תשובה לשאלתו של אחד מתלמידיי) המטרה העליונה של היוגה הינה השקטת תנודות התודעה. בסוטרות של פטנג'לי, הטקסט המכונן של היוגה, פותח המחבר בהסבר לגבי אותה השקטה מיוחלת ולמעשה מתאר כמה שלבים: תחילה נוצרת היכולת למקד את התודעה (=את מחשבות) בדבר אחד, ולאורך זמן, ללא הסחות או הפרעות (שלב זה נקרא "דהרנה"). לאחר מכן, ומתוך ההתבוננות השלווה הממושכת, נוצרת היכולת להבין את מושא ההתבוננות באופן מלא, בהיר וצלול; להכיר את הדבר עד תום, הכרה נכונה החפה מפרשנויות, השלכות והנחות מקדימות - "דהיאנה". השלב השלישי נקרא "סמאדהי" או נירוונה. למען האמת, שמות רבים ניתנו למצב שבו מתוך ההתבוננות שוות הנפש, וההכרה בהגיון הפנימי של הדברים בהם ממוקדת התודעה, הופכים המתבונן ומושא ההתבוננות לאחד. עם זאת, דווקא בגלל הייחודיות של המצב הזה, פעמים רבות המובן שלו הופך סתום בעינינו, ואף יותר מכך - לא ברור לנו לגמרי אם בכלל קיימת בנו שאיפה להימצא במצב הזה. לעת עתה, נניח להבנה הזו, ונסמוך ידינו על חכמים גדולים ורבים אשר ככל הנראה לא בכדי העידו על הסמאדהי כהגשמה העליונה של הווייתנו, כשחרור המלא, כתבונה מלאה, כשמחה ושקט שאין להם גבולות. כיצד מה שאנו עושים בשיעור היוגה תורם לפיתוחן של האיכויות הללו? על כך בפוסט הבא ובינתיים - יום אביב ראשון מלא הבטחה והגשמה


פוסטים נבחרים ואירועים קרובים
פוסטים ואירועים נוספים
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram App Icon
bottom of page