top of page

דמדומי התשע"ד


מוקדש לימים האלה, ימי הדמדומים של התשע"ד. עצירת הנשימה שלפני השאיפה הגדולה שהיא השנה החדשה

"לא בשאיפה כי אם במורד הנשיפה

בתחתיתה בהפוגה הקטנה הכמעט לא מורגשת שם

לפני תנופת החיים הממלאת שוב את הריאות ודוחקת כל ריק לצדדים ולא בשפיץ המחשבה לא כשהיא חדה מבריקה או מפתלת את עצמה

כי אם בדהותה כשהיא מתפוגגת אל הסתם הנבהה לפני שהוא מתכסה במחשבה אחרת

שם לשם אני שם לשם אני גם אם אתמיד בכישלוני לזכור שם לשם אני שם לשם אני גם אם אתמיד בכישלוני לזכור"

אגי משעול, "נשימה"

10653782_742937779103989_4808914427895830863_n.jpg


פוסטים נבחרים ואירועים קרובים
פוסטים ואירועים נוספים
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram App Icon
bottom of page