שלד רצועות שרירים גידים - אנטומיה חווייתית פונקציונלית בהנחיית מיכאל שחרור


שלד רצועות שרירים גידים

אנטומיה חוויתית ופונקציונלית

Body-Mind Centering® - BMC

בהנחיית מיכאל שחרור

קורס סמסטריאלי - 15 מפגשים, בו נתעמק במערכת היציבה והתנועה.