top of page

מאגר שיעורי הריון מוקלטים

הרשאות
רשימת השיעורים הפתוחים לצפייה

לבעלות כרטיסיה פעילה הצפיה בשיעור היא בעלות 30 ש"ח, ללקוחות חדשות העלות היא 50 ש"ח. במהלך אפריל השיעור פתוח ללא עלות לבעלות מנוי פעיל.

bottom of page