מאגר שיעורי הריון מוקלטים

הרשאות
רשימת השיעורים הפתוחים לצפייה

לבעלות כרטיסיה פעילה הצפיה בשיעור היא בעלות 30 ש"ח, ללקוחות חדשות העלות היא 50 ש"ח. במהלך אפריל השיעור פתוח ללא עלות לבעלות מנוי פעיל.