top of page

מאיה דיקר

יוגיטציה

כמתרגלת מדיטציה ותיקה של ויפאסאנה ועוד מגוון מסורות הלכתי וחזרתי אל יוגה שוב ושוב המון שנים עד שהבנתי פתאום שנעים לי יותר לשבת למדיטציה בגוף שקט חזק וגמיש ושהמדיטציה ושמחת החיים באה כמעט מעצמה ברגע שביססתי תרגול יוגה יומיומי. את הטוב שאני חווה ביוגה וארגז הכלים שנפתח בפני אני מרגישה צורך מהותי לשתף עם אחרים ולמצוא מה מתאים לרגע הזה, לבן אדם הזה, לקבוצה הזו, לעכשיו.

פארוס 9.2013 061.jpg

למדתי על איורוודה בבית הספר לאיורוודה בקליפורניה, איורוודה בעיני משלימה את הסיפור ונותנת עוד שלל כלים לוויסות עצמי ומציאת איזון בחיינו דרך התאמה של הרגלים, תזונה וסגנון יוגה למי שאנחנו ברגע זה.

למדתי יוגה אינטגרלית מאדי בכור שהיה יושב ראש ארגון מורי היוגה וחן גורביץ, מורים נהדרים שלצד המסורת של יוגה קלאסית איפשרו לי למצוא את השפה שלי כמורה ולהדגיש עוד את המדיטציה ואת ההווה המתהווה מרגע לרגע בשיעור.

bottom of page