אירוע פתיחת השנה 14.11.14

צילום : חי אשכנזי

L1003058.jpg
L1003058.jpg
L1003206.jpg
L1003206.jpg
L1003178.JPG
L1003178.JPG
L1003172.JPG
L1003172.JPG
L1003169.JPG
L1003169.JPG
L1003168.JPG
L1003168.JPG
L1003159.JPG
L1003159.JPG
L1003155.JPG
L1003155.JPG
L1003153.JPG
L1003153.JPG