top of page

האטה יוגה ברוח השאדו

shadow yoga הינה אסכולת האתא יוגה אשר פותחה ע"י שאנדור רמטה ומבוססת על משנתם המעשית של הכתבים הטנטריים שעוסקים בהאתא יוגא, ועל כתביו של הנאט יוגי Gorakhnath.

תרגול השאדו בנוי מתרגילי הכנה המכינים את המתרגל לעבודת העומק ומתמקדים בחימום מובנה ומקיף הנמשך לסדרות המבוא.

סדרות המבוא המבוססות על עבודת רגליים מאתגרת ומעגלית, תנוחות וכיווני תנועה ספירליים ופשוטים שמקורם בפעילות האנושית המגוונת, כפי שהיא באה לידי ביטוי באומנויות הלחימה, ביציבות הלוחמים הדינאמיות, במלאכות היום-יום, בריקוד ההודי, ובברכות השמש.

ההתעמקות בתרגילי ההכנה ובסדרות המבוא, מתחילה לשחרר, באופן הדרגתי, את ההתניות, החסימות, החולשה, והנוקשות שמצטברות בגופנו עקב חיי השיגרה המודרניים.

תרגול האסאנות פוגש את המתרגל כשגופו מוכן לעבודת העומק שהן מאפשרות. באמצעות הפעלת מניפולציות פיזיות על מרכזים אנרגטיים מתקיימות השקטה ונסיגה של התודעה אל התנועה הפנימית של כוח החיים.

את השיעורים מלמדת עינת גוטמן

משך השיעור: שעה ורבע 

 

להרשמה לשיעור ניסיון

bottom of page