"להתקרב" : מפגשי קונטקט עם אודי עוז

25.12.14-15.1.15

Show More

גופאני - בית לתנועה בגבעתיים, דוד רמז 17.

טלפון : 054-3211301 כתובת מייל : ambodyou@gmail.com

  • Wix Facebook page

​© Copyright 2023 Pilates Studio. No animals were harmed in the making.