top of page

על חמלה וכוח הלב בעיתות חשיכה


power-of-compassion.jpg

"להפסיק את המלחמה ולהיות בהווה משמע לגלות את גדלות לבנו, המסוגלת לכלול את אושרם של כל הברואים כבלתי נפרד מאושרנו אנו. כאשר אנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש את הפחד, את אי- שביעות הרצון, את הקשיים שתמיד נמנענו מהם - מתרכך לבנו."

"כן, העולם מלא כאב, חוסר וודאות ואי צדק. אולם בחיים האנושיים הפגיעים שלנו, כל אבדה היא הזדמנות להיסגר מול העולם ולהשאיר אותו בחוץ, או לעמוד מולו בכבוד ולהניח ללב להגיב."

ג'ק קורנפילד, ד"ר לפסיכולוגיה בודהיסטית ומורה למדיטציה בעל שם עולמי, בעברו בילה זמן רב בתאילנד כנזיר בודהיסטי. הציטוטים הנ"ל לקוחים מתוך ספריו "דרך הלב" ו"הלב הנבון".

בימים מטלטלים אלה, בהם הרגשות סוערים - זעם, פגיעה, עצב, בלבול, חשוב להיזכר בכוח הלב, בחוכמתו - היודעת לפלח את אורה גם בחשיכה הגדולה ביותר, ולהראות לנו את הדרך. דרוש לכך אומץ, כי קל הרבה יותר להיסחף לתהומות הרגש, לשקוע בהם עד מעל הראש ולתת להם לנהל אותנו בעולם. כוח הלב והחמלה, הם אלה אשר יוכלו לקדם את סיום המלחמה הזו, והמלחמות כולן, ואני גם מאמינה שקיים בנו האומץ והגדלות הדרושים לכך.

התרגול הוא מקום בטוח וטוב לאתר בתוכנו את הכוחות הללו.

פוסטים נבחרים ואירועים קרובים
פוסטים ואירועים נוספים
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram App Icon
bottom of page